Ga naar de inhoud

Methodes

Ik heb verschillende opleidingen gevolgd in de psychologie en coaching. Na de opleiding Transactionele Analyse (TA) ben ik gestart als coach. De laatste jaren ben ik mij meer gaan verdiepen in het systemisch werken en Past Reality Integration (PRI), omdat deze werkvormen het bewustwordingsproces bevorderen. Ik merk dat ik op deze vlakken mij voortdurend kan blijven ontwikkelen. Hierbij past mijn opleiding Systeem werken en systeemcoachen. Daarnaast ben ik een gecertificeerd Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) Mastertrainer en coach.

Methoden en werkwijzen

In mijn praktijk maak ik gebruik de opgedane kennis en vaardigheden en van mijn persoonlijke ervaringen, Op die manier kan ik je helpen de weg vrij te maken van belemmeringen of valkuilen die je tegenhouden om in kracht en met zelfvertrouwen je eigen pad te volgen. De methodieken die ik gebruik zijn begrijpelijk en direct toe te passen.

Systemisch werken

Wie je nu bent heeft alles te maken met je verleden. Iedereen heeft zijn eigen plek in het familiesysteem. Dit systeem kent een natuurlijke ordening die verder gaat dan het persoonlijke of psychologische niveau. Vraagstukken die niet opgelost kunnen worden op het psychologische niveau hebben verbinding met een – vaak sterker – onderliggend dynamisch krachtenveld.

Transactionele Analyse (TA)

De TA reikt een onderdeel aan van het systemisch werken. TA geeft je het inzicht in je gedrag en je gedragspatronen, in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect daarvan op anderen. En… je leert hoe je deze kunt veranderen. Bijvoorbeeld: wat maakt dat je bij bepaalde personen telkens weer in een bepaald gedrag schiet dan je zou willen? Of het tegenovergestelde: juist steeds weer de neiging hebt om de ouderrol op je te nemen? Je leert hoe je een andere positie kunt innemen, lastige situaties kunt doorbreken en veranderen. Je onderzoekt jouw script, jouw levensplan over hoe jij in deze wereld staat en ervoor zorgt dat je steeds weer doet wat je doet. Met andere woorden: hoe het komt dat je steeds opnieuw belandt in een bepaald gedrag aan de hand van de basisconcepten van TA.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP geldt al jaren als één van de succesvolste methodieken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. Deze methodiek is gebaseerd op het denken en doen van mensen die succesvol in het leven willen staan. Een vervolgopleiding waarin je de werkelijke essentie meester wordt en waarin je een vaardigheid gaat modelleren. De door Richard Bandler erkende NLP Master Practitioner training gaat een stap verder met veranderen van (beperkende) overtuigingen, belemmerende emoties en ongewenst gedrag. Je ontwikkelt een diepgaand inzicht in het gedrag van mensen, wat ze motiveert, hoe ze denken, de opbouw van emoties en hoe je hiermee kan omgaan.

Past Reality Integration (PRI).

PRI is een vorm van coaching waarbij je bewust wordt van je gevoelens uit het verleden en je steeds meer ‘afweervrij’ in het leven komt te staan. Er kan jou als kind, klein, jong of onvolwassen mens, iets zijn aangedaan waar je nu nog last van hebt. PRI leert mensen zichzelf te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress en boosheid. PRI beschouwt ze als afweren die dienen als bescherming tegen pijn uit het verleden. Door de afweer herkenbaar te maken en de oude pijn toe te laten kunnen we die pijn gaan voelen en zien voor wat hij is. Als kind zeer pijnlijk en bedreigend, als volwassene in het nu meer afweervrij het leven te doorlopen.

LinkedIn