Ga naar de inhoud

Intervisie

Met intervisie behandelen we persoons- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit jouw eigen werksituatie. Aan de hand van deze vraagstukken en knelpunten proberen we om de deskundigheid nog verder te bevorderen. We gaan het gesprek aan, waarbij we juist geen oplossingen aandragen, maar door het stellen van vragen jou uiteindelijk op de goede weg helpen om met behulp van je eigen probleemoplossend vermogen inzicht te krijgen in het probleem, vraagstuk of knelpunt. En hierdoor ook zelf analyseert hoe je hierin het beste kunt handelen. Wat uiteindelijk de kwaliteit van je werk ook gaat bevorderen.

Het doel van intervisie
Wij kunnen je hierin individueel begeleiden, maar juist ook een heel team. Intervisie is namelijk een zeer krachtig instrument voor het verbeteren van teams. Het verbetert namelijk je persoonlijke deskundigheidsbevordering, je bent je veel meer bewust van je eigen positie en invloed, maar je leert ook afstand te nemen van je eigen positie en manier van werken. Je leert kritisch naar jezelf te kijken. Maar binnen een team brengt het ook inspiratie en collegiale ondersteuning. Dit alles is zeer waardevol, zeker voor de lange termijn.

LinkedIn